Certifikata jonë

Sot "Përgjegjësia shoqërore e korporatave" është buza më e nxehtë në të gjithë botën, Që nga themelimi i kompanisë në 1997, Për Hunter, përgjegjësia për njerëzit dhe mjedisin ka luajtur një rol më të rëndësishëm, i cili ishte gjithmonë një shqetësim i madh për themeluesin tonë kompani

Përgjegjësia jonë ndaj punonjësve

Punë të sigurta / mësim gjatë gjithë jetës / familje dhe karrierë / shëndetshëm dhe i aftë deri në pension. Në Hunter, ne u kushtojmë një vlerë të veçantë njerëzve. punonjësit tanë janë ato që na bëjnë të jemi një kompani e fortë. Ne e trajtojmë njëri-tjetrin me respekt, mirënjohje. dhe durimi. fokusi ynë i veçantë i klientit dhe rritja e kompanisë sonë janë bërë të mundshme vetëm mbi këtë bazë.

Përgjegjësia jonë ndaj mjedisit

Përgjegjësia jonë shoqërore

Dhuroni libra për shkolla të ndryshme / kushtojini më shumë vëmendje zbutjes së varfërisë / Mbështetni aktivisht fëmijët në shkollë

VERSIONI BSCI 2021

BSCI-01
our certificates